کامیار غفاری

طراحی سایت شرکت دنیز پمپ آذر صنعت

شرکت دنیز پمپ آذر صنعت در حوزه های  تهیه و توزیع انواع پمپ‌های شناور، کف کش، پمپ های خانگی موتور آبژنراتور سمپاش و سایر ادوات کشاورزی فعالیت می کند.

توضیحات

شرکت دنیز پمپ آذر صنعت در حوزه های  تهیه و توزیع انواع پمپ‌های شناور، کف کش، پمپ های خانگی موتور آبژنراتور سمپاش و سایر ادوات کشاورزی فعالیت می کند.

fa_IRFA_IR